Информация
за дейността на групата „Вълшебството на приказките” по проект Твоят час


Участниците в забавление и чрез собствена активност развиват умения  за възприемане и осмисляне емоционалната наситеност на приказката и фолклора.
Заедно пътешестваме в света на народното творчество и авторовите приказки. Четем, преразказваме, съчиняваме, драматизираме. Изработваме маски на животни – герои от приказки Често разгадаваме тайни и се забавляваме с Енвижън - един компютър, но много мишки. В навечерието на Коледа участвахме в тържество като коледари. Предстои да се научим как се прави куклен театър.
Творим свой собствен приказен свят.


Ръководител на групата: Мария Стоянова