Практическо занятие по безопасност на движението проведоха днес третокласниците от Детско полицейско управление към ОУ" Н.Й. Вапцаров"- Ботевград. Инспектор Детска педагогическа стая Петко Андреев и полицейски инспектор Ива Харитонова от РУ - Ботевград преговориха с "колегите" си основните правила за безопасно придвижване от училището към дома. В непринудена атмосфера те разясниха на малчуганите също така и механизма на извършване на телефонните измами и им дадоха указания как да се предпазят, с препоръката и те от своя страна да напомнят на възрастните си близки да не се доверяват на телефонни обаждания с искане за даване на пари. На финала на занятието учениците онагледиха с пъстри рисунки наученото за пътната безопасност и увериха полицейските служители, че съвестно ще съблюдават правилата за движение и ще следят за спазването им и от другите.