Редовното заседание на ОбС ще се проведе  на 23 февруари /четвъртък/ в Ритуалната зала на кметство Новачене.  Първата точка в дневния ред на сесията е Информация за административното, териториалното и социално-икономическото състояние на населеното място.  Докладната е внесена от Георги Мишев – кмет на селото. 


В информацията се посочва, че към 1 януари 2017 година жителите на селото наброяват  1343 по постоянен адрес  и  538 по настоящ. 


На територията на Новачене функционират потребителска кооперация, шивашки цех, картонажен цех, цех за производство на метални ножове, регистрирани около 20 фирми, занимаващи се с търговия. 


Целогодишно  работи детска градина, в която се отглеждат и възпитават около 45.  Сградата се нуждае от основен ремонт, тъй като такъв не е правен от 1978 год., както и от мерки по енергийна ефективност.  Оградата и дворът също се нуждаят от ремонт. 


За учебната 2016-2017 година в училището на село Новачене са записани 107 деца от първи до осми клас.  За сградата на ОУ „Васил Левски” също трябва да бъдат предприети мерки за енергийна ефективност, от ремонт се нуждаят дворът и оградата на учебното заведение. 


В информацията кметът на Новачене  посочва, че трябва да се ремонтира и вътрешността на църквата   „Успение Богородично”. 


Основният ползвател на обработваемата земя в землището на селото е Земеделска кооперация Новачене – 14. Обработваемата земя – около 6000 декара,  се засява предимно със зърнени култури, а 1000 декара са заети с трайни насаждения. 


Животновъдството е слабо развито. В селото се отглеждат 30 крави, 2 бивола, около 150 овце, 60-70 кози и 12 коне. 


В точка „Инфраструктура и социално-битови условия” е отбелязано, че битова канализация за отпадни води е изградена на почти всички улици с изключение на: 300 метра от ул. „Ивайло”; 80 метра от ул. „Васил Левски”; 250 метра от ул. „Филип Тотьо”. 


Що се отнася до водоснабдяването на селото – то е на добро ниво, пише в информацията.  Основната причина за честите водопроводни аварии се явява малкото сечение на тръбите. Според кмета трябва да се търси възможност за подмяната им. 


От асфалтова настилка се нуждаят улиците „Христо Смирненски”, „Ивайло”, „Ангел Кънчев”, „Безименна”.  


Това са акценти от информацията за село Новачене. В проекта за решение към нея кметът Георги Мишев предлага през настоящата година да се извърши ремонт на пешеходния мост над река Рударка, оградата на църквата, покрива на бившия Битов комбинат, площадното пространство и алеите в центъра на селото.