Всяка година модата при веждите се променя. Миналата година властваха дебелите, преди години бяха актуални тънко изписаните. Но има момичета, които не се съобразяват с модните тенденции и налагат свое виждане при оформянето на веждите. Някои напаво влизат в графата вежди-говежди. Вижте най-смешните от тях: