Приключи реконструкцията на кухненския блок в местната болница. Средствата в размер на 65 000 лева бяха отпуснати от общината. Ремонтът е извършен от ДЗЗД „Ситра груп”. Софийското дружеството спечели обществена поръка на обща стойност 127 833 лева, която включва още ремонт на покривите на ОУ „Васил Левски”, Историческия музей и читалището в Радотина и ремонт на кухненския блок в ОДЗ „Детелина” – с. Скравена.


Ремонтните дейности в кухненския блок на МБАЛ Ботевград бяха предприети след наложени предписания от РЗИ, че не е съобразен със съответните нормативни изисквания и поради тази причина ще бъде затворен. 


До няколко дни със средства в размер на 7000 лева, също отпуснати от общината, ще бъде закупено ново оборудване за нуждите на кухненския блок в лечебното заведение - готварска печка конвектомат и електрическа готварска печка с котлони и фурни.