Във връзка с нормалното протичане на изборите за на изборите за народни представители на  26 март 2017г. e издадена заповед от кмета на Община Ботевград Иван Гавалюгов, с която се забранява продажбата на алкохолни напитки в магазини и други търговски обекти, продажбата и сервирането им в заведения за хранене и развлечение, с изключение на тези, в които се провеждат предварително планирани семейни тържества, както и употребата им на обществени места от 07:00 часа на 25.03.2017 г. до 20:00 часа на 26.03.2017 г. Също така се забраняват и всякакви масови прояви, създаващи предпоставки за нарушаване на обществения ред на 26.03.2017 г.


Контролът по изпълнението на заповедите е възложен на РУ на МВР - Ботевград, служителите на дирекция „Обществен ред и сигурност“, кметовете на кметства и кметските наместници.