От днес в Ботевград стартира кампания по поставяне на чипове на всички коне. Предварително от дирекция „Обществен ред и сигурност” бяха направили проучване, според което в града има 37 коня. „Най-вероятно бройката ще се окаже около 50” – заяви днес шефът на дирекцията Деян Николов. Чипирането е напълно безплатно за стопаните на животните.  Целта  е да се спре безстопанственото пускане на животни по улиците в града.  В общината ще има регистър кои са собствениците на конете. При улавянето на безстопанствени коне, специално устройство за четене на чиповете ще дава информация за номера на коня и по регистъра ще се открива веднага собственикът и ще му се налага глоба. Първата е 30 лева, но при повторно и последващо нарушение – глобата се увеличава драстично.