Комисията за енергийно и водно регулиране одобри увеличение на цената на природния газ от 1 април с 29.64 на сто.  В интервю за „Ботевградски вести плюс” изпълнителният директор на „Балкангаз 2000” АД  Михаил Димитров обяви колко ще бъде поскъпването за абонатите на дружеството.  Ето какво заяви той: 


Искам да успокоя нашите абонати, че когато се говори за 30-процентно увеличение, това е цената на природния газ на българската граница. Оттам нататък върху тази цена се плащат разходите за пренос по мрежа високо налягане, достъп до мрежа високо налягане, достъп и пренос през разпределителна мрежа на „Балкангаз” – тези цени не се променят. В крайна сметка увеличението за нашите абонати ще бъде от порядъка на 17 и 19% за трите групи потребители.


Цената от 1 април за промишлени потребители става 613,21 лв. за хиляда кубически метра природен газ с ДДС;


За обществено-административни и търговски потребители  - цената е 672,24 за хиляда кубически метра с ДДС;


За битови абонати  - 680,20 лв. за хиляда кубически метра  с ДДС.