На второ място са приходите от закрития плувен басейн – 31 940 лв, следват приходите от ледената пързалка – 18 677 лева. Това показва годишният финансов отчет на Общинското предприятие „Балкан”, което стопанисва и управлява спортните имоти в Ботевград. Приходите от открития градски басейн за м.г. са 12 881 лв, от тенис кортовете – 7163 лв, а от градския стадион „Христо Ботев” – 3772 лв.
Утвърденият бюджет за 2016 година на ОП „Балкан” бе 543 870 лева, а изпълнението е 523 199 лв, в това число и стари задължения в размер а 73 хиляди лева за горива и материали.
Субсидията от община Ботевград за 2016 г. е 377 957 лева.
Разходите за заплати и  осигуровки на персонала са 198 хиляди лева. В ОП „Балкан” на трудов договор работят 19 души, на граждански още пет.
Разходите за издръжка на базата през м.г. са 302 хиляди лева.
През миналата година бяха ремонтирани съблекалните на стадион „Христо Ботев” и бе направен основен ремонт на градския басейн, за да бъде пуснат в експлоатация.
Автоматизира се  системата за затопляне на водата в закрития басейн и помпите на вентилацията, което доведе до намаляване на разходите за гориво и енергия с 20%.
В отчета на ОП „Балкан” се посочват и основните проблеми в спортната база: липсва хидроизолация  върху шлайфания бетон , което води до увреждане на паркета в Арена Ботевград. До него достига влага и се отварят фуги.
От западната страна на Арена Ботевград при силен дъжд навлиза вода;  при едновременно пускане на душовете, съблекалните се наводняват, тъй като сифоните поемат по-малък дебит вода; през зимата при  външна температура от минус 5 градуса замръзна водата в тръбите. Всички тези проблеми са отразени в констативен протокол, който е подписан от представител на фирмата-строител „Р.С. Инженеринг” и представител на общината.
Към 31 декември 2016 г. ОП „Балкан” няма задължения – става ясно от годишния отчет на предприятието, който е внесен в общинския съвет.