В края на тази седмица в Мултимедийната зала на ОУ „Св. св. Кирил и Методий” в село Скравена се проведе публична изява на групата за извънкласна дейност за преодоляване на обучителни затруднения - „Математиката – лесна и интересна”. В тази група са включени ученици от втори, трети и четвърти клас. Заниманията се провеждат под ръководството на учителката Даниела Димитрова. 
В математическото състезание групата бе разделена на два отбора – „Балканче” и „Любознайко”. В продължение на час учениците решаваха логически, занимателни и нестандартни задачи под формата на игра. Те показаха своите знания, демонстрираха съобразителност и бързина.


Възможност да се включат в математическата надпревара бе предоставена и на родителите на участниците. Състезанието бе оспорвано и емоционално. Всички участници се постараха да се представят подобаващо.


Гости на проявата бяха представители на Съвета за обществен мониторинг и контрол по проект "Твоят час", представители на Обществения съвет, родители на участниците, ученици и учители от ОУ„Св. Св. Кирил и Методий”, с. Скравена.                                        


Групата за извънкласна дейност „Математика – лесна и интересна” е създадена по проект BG05M2OP001-2.004 "Развитие  на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)"-фаза 1. Това съобщиха от ръководството на учебното заведение.