Поради профилактика и подмяна на сървър, в понеделник – 22.05.2017 г. от 09:00 ч. до 14:00 ч. няма да се приемат плащания за природен газ в касата на „Балкангаз 2000“, както и в изнесените каси на дружеството в Пощата и в офиса на Първа инвестиционна банка.


ПО СЪЩОТО ВРЕМЕ БЕЗ ПРЕКЪСВАНЕ ще се приемат плащания в касите на EasyPay и чрез интернет-платформата ePay.