След като кметът Иван Гавалюгов върна като незаконосъобразно решението на ОбС за избор на нов председател, към днешна дата местният парламент няма действащ председател. При тази ситуация  заседание може да бъде свикано по искане на една трета от общинските съветници, от областния управител или по искане на една пета от избирателите в дадена община, според ЗМСМА.


„Казусът е ясен как би трябвало да се процедира, докато се проведе избор на нов председател или докато това решение, което съм върнал, се преразгледа, или пък ако влезе в съда, се отмени от него. „Най-общо казано – докато има легитимно действащ председател, сесиите ще бъдат свиквани или от областния управител, или от една трета от общинските съветници. Защото някак си е нереалистично една пета от избирателите да свикват заседанията, макар че ЗМСМА дава такава възможност”, коментира пред местните медии днес кметът Иван Гавалюгов. Според него драма няма, ОбС може да продължи да работи. Самото заседание може да се води от някои от заместник председателите или от общински съветник, избран на сесията на местния парламент. 


„Моят единствен апел и мотив е процедурата по избор на председател, независимо кой е той, да бъде проведена по определения от закона ред”, подчерта кметът. Той уточни, че няма право да се меси по целесъобразност в оперативната самостоятелност на органа за местно самоуправление, но по законосъобразност - има пълни правомощия. 


„Общината е внесла над 25 докладни в ОбС. Надявам се, че ще бъде свикано заседание, на което да се вземе съответното решение, за да може общинската администрация да продължи да изпълнява нормално своите функции. Законът е предвидил достатъчно възможности, така че е въпрос на разумни и законосъобразни действия от страна на общинските съветници да организират провеждането на сесия”, добави кметът.