ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” – БОТЕВГРАД
организира
ОБЩА ТРУДОВА БОРСА
на 21.06.2017г. (сряда) от 10.00 часа
в мултифункционалната зала на
Народно читалище „Тодор Пеев 1871”
в гр. Етрополе


Основна цел на борсата е осъществяване на контакти и обмяна на информация между търсещи работа лица и работодатели, както и възможност за директен подбор от страна на работодателите.
Повече информация може да получите от трудовите посредници в дирекцията в Ботевград и филиалите й в Етрополе и Правец.


Телефони за контакт: 0723 / 60-162 за Ботевград
                                     0720 / 62-095 за Етрополе
                                     07133 / 23-84 за Правец