Обжалване ще забави проекта за изграждане на хотел и тренировъчна зала към Многофункционална спортна зала „Арена Ботевград”. Това съобщи кметът на общината Иван Гавалюгов пред местните медии днес.  Обжалването е от страна на фирма „Амфион”, чийто идеен проект бе класиран на първо място в конкурса. От проектантската фирма смятат, че това е основание общината да подпише договор именно с нея. В документацията за провеждане на конкурса обаче много ясно е записано, че с участниците, класирани на първите три места, продължава процедура по директно договаряне и съответно са конкретизирани изисквани на база на техническото задание, с които те трябва да се съобразят. 


„Въпреки това фирма „Амфион” изразява някакво друго мнение, аргументира го по своя начин и се възползва от правото да обжалва новата процедура. Всъщност тя счита, че са й нарушени правата с това, че общината е отправила покана и към класираните на второ и трето място да участват във втората процедура на конкурса”, обясни Иван Гавалюгов. По негови думи, неосновно изтъкван аргумент е, че изискванията към участниците в новата процедура дават необосновано предимство на някой от заелите второ и трето място /„М-Синтез“ ЕООД – София и арх.Весела Маркова от Ботевград/. 


Казусът е в Комисията за защита на конкуренцията, която трябва да реши дали обжалването има правно основание, или не. 


„Надявам се, че КЗК ще се произнесе в ползва на общината, тъй като много ясно и точно в конкурсната документация е записано, че към следващата процедура – по директно договаряне се пристъпва към класираните на първите три места. Дори това беше обяснено на участниците, когато се обяви класирането”, каза още кметът. Той допълни, че конкурсната документация все още е налична на сайта на общината и който проявява интерес, може да се запознае с нейното съдържание.


„Силно се надявам, че това няма да е поредната, ще го кажа много ясно, стратегически или с някаква друга цел, обжалвана процедура на община Ботевград. Обжалвана беше процедурата за доставка на храни за детските градини. Ефектът беше забавяне с месеци. Обжалвана беше и процедурата за избор на изпълнител за изработване на проект за Общ устройствен план на Ботевград, която е възобновена, тъй като жалбата на фирмата не бе уважена от КЗК. А до образуване на дело така и не се стигна поради това, че фирмата не си внесе държавната такса във ВАС. За мен това не е пропуск, а явно действие, с което се показва желание и стремеж да се забави процедурата”, коментира Иван Гавалюгов. 


Фирма „Амфион” е софийска, но е добре позната в Ботевград. Нейно дело е проектът на Многофункционална спортна зала „Арена Ботевград”. Друг неоспорим факт е, че арх. Здравко Николов е работил в същата фирма преди да бъде назначен на длъжността „главен архитект” /по заместване/ в общината. Той обаче е бил в състава на журито на конкурса, което поражда съмнение за конфликт на интереси. При наличие на такова обстоятелство загадка остава защо главният архитект не е пожелал да се оттегли от състава на журито?! Във връзка с този казус потърсихме становището на кмета Иван Гавалюгов. В отговор той заяви: „Да, той оценяваше, което е мой пропуск, но смятам да го поправя в най-скоро време.”.