След утвърдените промени в условията и реда за целева помощ за отопление кандидатстващите лица и семейства могат да подават своите документи в дирекциите „Социално подпомагане“ от понеделник, 17 юли 2017 г. Заявленията вече могат да се подават и по настоящ адрес, кампанията ще продължи до 31 октомври 2017 г. По същество по-благоприятните условия за гражданите означават, че увеличеният размер на пенсиите и на месечните помощи за деца с трайно увреждане няма да се отрази при определяне на диференцирания минимален доход за достъп до този вид помощ.


Общо 217 635 бяха лицата и семействата, подпомогнати с целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2016/2017 г. Размерът на помощта бе 72,46 лева месечно или общо за петте месеца на отоплителния сезон 362,30 лева.