Вчера бе последният срок за подаване на документи за участие в конкурса за директор на Исторически музей – Ботевград. Двама са претендентите за обявената длъжност. Единият е досегашният директор на музея – Тодорка Коцева. Тя бе назначена за директор на ботевградския музей след проведен конкурс през 2010 година, но тогава не се явиха други кандидати за управленската позиция. 


Другият кандидат е Рени Лазарова от Ботевград. От 2006 до 2016 год. тя е работила като уредник-археолог в средновековен отдел на Археологически музей "Марица изток" -  Раднево, област Стара Загора. Била е ръководител и заместник ръководител на множество археологически проучвания на територията на комплекса. Участвала е в екипа, проучващ хълма Трапезица, сектор Север и църквата, южно от „Св.40 Мъченици" - Велико Търново. През 2016 год. е участвала в проучването на църквата "Св. ВмЧ Георги" в с. Трудовец. От същата година е уредник-археолог в Исторически музей - Ботевград.


Едно от условията на конкурса бе кандидатите да представят концепции за дейността и развитието на Исторически музей Ботевград за период от пет години. Разработките трябва да съдържат: Анализ и оценка на състоянието на музея, основни проблеми на функционирането му;Тенденции и възможности за развитието на музея като научен и културен институт и мястото му в музейната мрежа; Определяне на целите, приоритетните области, очакваните резултати в управлението, финансирането, структурата и организацията на дейността на музея, пътищата за постигането им; Представяне на музейните фондове, научноизследователската, образователната и популяризаторската дейност на музея; Етапи за реализация на концепцията.


Всеки кандидат ще трябва да защити своята концепция пред членовете на Комисията за провеждане на конкурса. Преди това тя ще се произнесе дали претендентите отговорят на изискванията за участие в него.