В разгара на летния сезон интензивни ремонтни дейности се извършват на територията на цялата Ботевградска община. Приключи монтирането на детски съоръжения на площадките до кметствата в селата Краево и Гурково и зад пенсионерския клуб в Скравена. 


Със средства по проект „Красива България” се ремонтират тоалетните, общите части и отоплителната инсталация в сградата на доболничната помощ. 


Ремонт започна и на Паметнк-костница на Ботевите четници в Скравена. Финансирането е осигурено от държавната целева субсидия за капиталови средства. С целеви средства от държавата ще бъдат ремонтирани още покривът на ОУ „Васил Левски” в Ботевград, кухненският блок на детска градина „Здравец” в село Трудовец, покривът в частта на операционния блок в болницата и операционната зала. Ремонтите в последните три обекта започват в понеделник – 7 август, съобщиха от общинската администрация.    


Завърши ремонтът на дворното пространство в Детска градина „Кокиче” в Ботевград. Освежен е и физкултурният салон в същото детско заведение. Средствата за този обект са осигурени от собствени приходи на общината. Планирани текущи ремонти се извършват на още няколко общински обекта. Това са: НЧ „19 Февруари 1906“ с. Скравена – покрив; ОУ „Н. Й. Вапцаров“  – ограда на сграда начален етап; ОУ „Васил Левски“ в Ботевград – 4 класни стаи и 2 тоалетни; ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Ботевград – физкултурен салон. 


Предстоят текущи ремонти на отоплителна инсталация и дворното пространство в детска градина ”Детелина” в село Врачеш, бетоновата площадка и оградата в детска градина „Здравец” в Литаково, оградата в детска градина „Славейче” в Ботевград. В детска градина „Слънце” ще се извърши подмяна на врати и ел. инсталацията. Предстои и укрепване на мост в село Елов дол.  За да започне реализирането на СМР-дейностите, общината очаква ценовите оферти на строителните фирми, към които е отправила писмени покани да представят такива. 


От общината съобщиха, че продължава и изкърпването на дупки по общинските улици и пътища.