Извършва се планиран текущ ремонт на физкултурния салон на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в Ботевград. От години дървеният под на салона в новото училище е в много лошо състояние, поради това че няма хидроизолация /както се вижда на снимките, за тази цел е използван стиропор?!/, а дюшемето е „запечатано” с балатум. Просмукващата се през пода влага е причината на много места той да изгние и пропадне.


Ремонтът на салона започна в края на месец юли. Фирмата-изпълнител е „Кавастрой“.


На този етап са поставени два слоя хидроизолация (SBS), предстои полагане на замазка. Следващата седмица ще бъде наредено дюшемето и разчертано баскетболно игрище.


За изграждането на дървения под в училищния салон ще бъдат използвани годните дъски от демонтираното наскоро игрище в спортна зала „Георги Христов“.