Първият етап на проект „Реконструкция на водопроводната мрежа в Ботевград” включва подмяна на два главни водопроводни клонове , единият е с обща дължина от 1804.4 метра, а другия – 2 355 метра. В проекта се предвижда подмяната на шест второстепенни тръбни участъка по: ул. „Цар Самуил” – от о.т.116 до о.т. 1114 /дължина 241 метра/; ул. „Цар Самуил” – от о.т. 116 до о.т. 117 /дължина 168 метра/; ул. „Княз Александър Батенберг” – от о.т.116 до о.т.212 – ул. „Плиска” /дължина 305 метра/;  ул. „Дондуков” – от о.т. 396 до о.т. 240 на ул. „Тодор Каблешков”/дължина 179 метра/; бул. „България” от о.т. 330 до о.т. 255 /дължина 552 метра/; бул. „Цар Освободител” – о.т. 128 до последната о.т. 349 /обща дължина 1442 метра/; ул. „Александър Стамболийски” – о.т. 1128 до о.т. 132 и ул. „Цар Самуил/ до о.т. 118 /обща дължина 533.33 метра/. 


Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е 1 776 310 лева. Финансирането на дейностите по нея е осигурено от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Средствата ще бъдат предоставени по силата на споразумение между ведомството и общината. 


За изпълнител на обществената поръчка е определената бургаската фирма „Водоканалстрой” с комплексна оценка от 93.20 точки.