От 17.30 часа днес – 11 октомври в градската библиотека „Иван Вазов” ще се проведе семинар във връзка с реализиране на проекта Ботевград – първи укиград в България, напомня Диана Гешева – младши експерт „Туризъм” в Община Ботевград.  


Иновативният проект се разработва от Общината и Уикипедия България и цели да бъде създадена свободно достъпна онлайн енциклопедия, в която жители и гости на града да могат да намерят информация за всички значими културни и природни обекти, исторически места и бележити личности, свързани с Ботевград и селата около него. 


Доброволната работа по осъществяването на инициативата сплотява местните граждани, създава връзки помежду им, помага им да опознаят собствения си град по-добре, да се привържат по-силно отпреди към родната си земя, а създадените статии се превръщат в надежден и сигурен източник на информация.


Проектът за превръщане на Ботевград в първия уикиград в България включва допълване на съществуващи и създаване на общо над 150 статии за града, както и добавяне на снимки за илюстриране на подготвените материали. Подготвят се и информационни табели с QR кодове, които след сканиране с мобилно устройство препращат към съответната статия в електронната енциклопедия Уикипедия на български и английски език.