О  Б  Я  В  А


„Елаците-мед „АД обявява, че ще проведе търг за отдаване под наем на обект ПОЧИВНА БАЗА КОКАЛСКО, включваща поземлен имот № 000500 от 7 504 кв. м., находящ се в местност „Смесите“, землище на с. Ямна, заедно с  четириетажна монолитна сграда с РЗП от 995 кв. м. , битова механа, едноетажно сглобяемо бунгало с РЗП 119 кв. м., самостоятелен трафопост, ски – гардероб, беседка, барбекю , оборудване и обзавеждане, чрез преки преговори с одобрени кандидати за наематели – физически и юридически лица.
До 31.10.2017г. в деловодството на „Елаците-мед“ АД, втори етаж, административна сграда в с. Мирково, Софийска област ще се приемат писмени предложения за месечна наемна цена, концепция за начин на ползване на наемания обект и адрес за кореспонденция и телефон.
Предложенията следва да бъдат подавани в запечатан непрозрачен плик лично или препоръчано по пощата . Предлаганата месечна наемна цена не може да бъде по-ниска от 790 лв. без ДДС.
Кандидатите могат да извършват оглед на обекта с предварителна заявка на тел.0889 431 735   Веселка Василева.
Изп. директор: /п/