Наскоро Централна кооперативна банка – Етрополе се премести в сградата на комплекс Етрополия: бул. Руски 92. С преместването на базата е монтиран и нов банкомат.                               
Досегашният остава на старото място в х-л „Етропол” и няма да бъде закриван.
Едновременно ще работят и двата банкомата.