Предоставянето на частична информация за условията, при които даден мобилен телефон може да издържи на потапяне във вода или на удар, е нелоялна търговска практика, категорична е Комисията за защита на потребителите (КЗП). Издадената от контролния орган заповед за забрана на цитираната практика е потвърдена от Върховния административен съд. 


Проверка на КЗП установи, че БТК ЕАД не е информирала при продажба клиентите си своевременно за това, че представяният като водоустойчив и удароустойчив апарат остава невредим при потапяне на дълбочина до един метър за не повече от тридесет минути и издържа на удар при изпускане от височина до един метър и двадесет сантиметра. Тази съществени характеристики на са били посочени върху етикета на телефона, в същото време обаче могат да бъдат от значение при решението на потребителя за покупка. Освен това, по такъв начин се създават предпоставки впоследствие търговецът да откаже рекламация в случай на проблем с мобилното устройство, възникнал при обстоятелства, които гаранцията не покрива, без потребителят предварително да е бил наясно с условията.   


Друга наскоро потвърдена от ВАС заповед на КЗП е за забрана на нелоялна практика на „Мобилтел” ЕАД. Телекомът не е съобщавал предварително на клиентите си за съществуването на такса при извършването на пожелана от абоната смяна на тарифния план за предоставяне на мобилни услуги.   


При преминаване към по-висок тарифен план, без да е информирал предварително, търговецът изисква заплащане на такса от 19,90 лв., установи извършената по повод постъпила жалба на гражданин проверка на контролния орган. Заблудата следва от това, че в договора се предвижда възможността абонатът да преминава към друг тарифен план само с по-висока или равна месечна абонаментна такса и никъде не се посочва, че потребителят дължи пари за тази промяна. Таксата за въпросната услуга е обявена единствено на интернет страницата на оператора. Също така, всички съществени клаузи на договора следва да бъдат изрично и изчерпателно уредени преди сключването му, гласи още становището на експертите, потвърдено от магистратите.


Съвети към потребителите: 


Преди покупка на мобилно устройство с анонсирани предимства или специфични характеристики, проверете детайлно всички условия. Поинтересувайте се допълнително, ако нещо не Ви е ясно. 


При подписването на договор за телекомуникационни услуги проверете за евентуални такси в случай промяна на параметрите по Ваше желание. 


При сключен в условията на нелоялна търговска практика договор потребителят има право да претендира за неговото разтрогване и за обезщетение по общия ред. 


Препоръки към търговците: 


Предоставяйте своевременно на клиентите цялата съществена информация за основните характеристики на стоките. 


Уведомявайте потребителите за всички важни условия на сделката преди сключването на договора. 


Затаяването на информация за основни характеристики на стоките или съществени условия при сключването на договори представлява нелоялна търговска практика.