За трети поред път ТПГ „Стамен Панчев” спечели проект по програма за образователна мобилност на ученици и преподаватели – „Еразъм+”.  Реализирането му ще започне през март следващата година и ще приключи през февруари 2019 година. това съобщи Катя Ценева, която е временно изпълняващ длъжността директор на ТПГ „Стамен Панчев”. 


Ръководството на училището вече подписа договор за сътрудничество по програмата със средно техническо училище в град Шибеник – Хърватия. По същия проект ще продължи и обмяната на опит на ботевградската професионална гимназия с професионално средно учебно заведение в Братислава – Словакия. 


В рамките на проекта ще бъде осъществена мобилност на общо 40 ученици от специалностите „Телекомуникации”, „Автотранспортна техника” и „Металорежещи машини с цифрово-програмно управление” и на 10 преподаватели от ТПГ „Стамен Панчев”. Съществена част от програмата на мобилността е практически занятия в базите на двете училища в чужбина, които ще се провеждат от сутрин до обед, а следобед нашите ученици ще имат възможност да посетят исторически, културни и природни забележителности, намиращи се в съответните градове и околностите им.   


Европейската програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“стартира през 2014г. и е с период на действие до 2020г. Тя се базира на интегриран подход, който гарантира ефективно взаимодействие между всички сектори в областта на образованието, обучението, младежта и спорта.


Програма "Еразъм+" подкрепя дейности в сферата на: училищното образование, висшето образование, професионалното образование и обучение, образованието за възрастни, младежкия сектор.


Програмата има за цел да изгради стабилни партньорства между образованието и бизнеса за насърчаване на иновациите и конкурентоспособността, като същевременно насърчава заетостта, със специален акцент върху борбата с младежката безработица.