„Очакваме до средата на ноември в Министерството на регионалното развитие и благоустройството да бъде представена разработваната в момента Стратегия за финансиране на ВиК отрасъла. След това тя ще бъде подложена на обществено обсъждане, като в документа ще бъдат отразени коментари, предложения и становища на всички заинтересовани страни“. Това каза заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Малина Крумова в сутрешния блок "Преди всички" на БНР.


Крумова уточни, че целта на разработваната с консултантска помощ от Световна банка Стратегия е водоснабдителният и канализационен отрасъл в страната да се финансира по такъв начин, че да бъде той устойчив и самоподдържащ се. „Неговата инфраструктура е тежка и мащабна, дълго време не е била адекватно поддържана и към настоящия момент се нуждае от сериозни инвестиции, както за реконструкция на съществуващата мрежа, така и за по-нататъшното ѝ изграждане,  за да се постигне съответствие с изискванията на европейското законодателство“, допълни тя. 


„Повишаването на цената на водата в някои населени места в страната е съобразено със социалния праг на поносимост, който е установен със Закона за регулиране на ВиК услугите“, подчерта Крумова. Тя изтъкна, че това е неизбежно, тъй като цените не са актуализирани от 2012 г. и вече не отговарят на макроикономическите показатели в страната. Това означава, че ВиК операторите не само не могат да прaвят необходими инвестиции, но и работят на загуба.


Крумова увери, че в разработваната от МРРБ Стратегия за финансиране на ВиК отрасъла предвижда да бъде включен механизъм за подпомагане на най-уязвимите групи, които не биха могли да си позволят новата цена на водата. 


За БНР заместник-министър Крумова коментира още, че се прогнозира ВиК асоциациите в цялата страна в дългосрочен план да станат 28, за да покрият 28-те области в страната. В 21 от тези области вече е налице пълна консолидация на ВиК операторите, а в останалите има частична консолидации, тъй като не всички общини са дали своето съгласие да участват.