На 17.11.2017 г. (петък) от 11:00 ч. в Ботевград (читалище „Христо Ботев 1884“, пл. „Освобождение“ 12) екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) ще проведе информационна среща за представяне на условията за кандидатстване по отворени и предстоящи процедури и мерки по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). 


В рамките на събитието експерти от ОИЦ-София ще разяснят условията за кандидатстване на отворени в момента процедури по Оперативните програми „Развитие на човешките ресурси“, „Иновации и конкурентоспособност“ и „Околна среда“. Представени ще бъдат допустими дейности, разходи, бенефициенти, партньори, начин на кандидатстване, както и какво престои като възможност за кандидатстване до края на 2017 г. по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове. 


Поканени за участие са представители на община Ботевград, на бизнеса, неправителствени организации, образователни и културни институции, медии, широката общественост. 


ПРОГРАМА


ТЕМА: Eврофондовете  – актеални и предстоящи процедури за кандидатстване


ДАТА: 17.11.2017


МЯСТО: Ботевград,  НЧ „ХРИСТО БОТЕВ 1884“, пл. „ОСВОБОЖДЕНИЕ“ №12


10.45 – 11.00 Регистрация на участниците 


11.00 – 11.40 Актуални процедури за кандидатстване по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) 


Анна Генчева, управител на ОИЦ-София