Държавната компания "Булгаргаз" предлага от 1 януари 2018 г. цената на природния газ да бъде увеличена с близо 5 на сто, съобщи компанията.
По закон дружеството е длъжно да информира обществеността за искането си месец преди да го внесе официално в Комисията за енергийно и водно регулиране. Цената на природния газ се преразглежда на всеки три месеца Тя ще бъде определена от регулатора в края на декември.
Според сметките на компанията цената от 1 януари трябва да е 359.87 лв.(33,82 лв./MWh) за 1000 куб. м (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). Увеличението е с 16.65 лв. за 1000 куб. м или с 4.85%(увеличение с 1,56 лв./MWh или 4,84%) спрямо цената, която действа сега. Процентът на нарастване е съобразен с по-високия курс на лева спрямо щатския долар и очакваните по-високи доставни цени на природния газ от внос.
Окончателното предложение ще бъде внесено в КЕВР на 11 декември