„ЕЛАЦИТЕ-МЕД” АД
Набира документи на кандидати за свободни работни места за Комплекс „Етрополия“, гр. Етрополе за длъжността:
Камериер/ камериерка


Изисквания към кандидатите:


Средно образование;
Опит на подобна длъжност – мин. 1 г.;
Да знае изискванията за лична и производствена хигиена и хигиена на работното място;
Организираност, отговорност, сръчност и умения за работа в екип.


Необходими документи:


Копие от диплом за завършено образование;
Мотивационно писмо;
Автобиография на български език с актуална снимка;
Препоръки от предишни работодатели, ако има такива.


Месторабота: Комплекс „Етрополия“, гр. ЕтрополеАко проявявате интерес и отговаряте на изискванията, моля изпратете Вашите документи на адрес: с. Мирково 2086, Софийска обл., „Елаците–Мед” АД, Отдел „Подбор персонал, обучения и квалификация“ или на е-mail: jobs@ellatzite-med.com до 26.11.2017 г.


Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за провеждане на интервю.


Предоставените от Вас данни са лични и попадат под специалната защита по смисъла на ЗЗЛД. Фирмата се задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма, освен за целите на настоящия подбор.