Строителните фирми, изпълняващи проектите по националната програма за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради, са длъжни да събират и извозват строителните отпадъци до определените за тази цел места. Това каза кметът Иван Гавалюгов по повод подадени до местните медии сигнали, че въпросните фирми изхвърлят нерегламентирано тези видове отпадъци. 


„Всяка фирма, която е подала своето проектно предложения за одобряване и съответно за издаване на разрешение за строеж, е описала начина на оползотворяване и изхвърляне на строителните отпадъци. Някои от изпълнителите на ремонтните дейности имат сключени договори с фирми за извозване на строителните отпадъци за депониране или рециклиране извън територията на община Ботевград. Други, които имат затруднения, изхвърлят строителните отпадъци на регламентираното от община Ботевград място. Става дума за отредения общински терен в близост до бившия Керамичен завод.  Това обясни кметът Иван Гавалюгов. Той изрично подчерта, че там не трябва да се изхвърлят остатъците от материалите за саниране на жилищата.   


Общинското ръководство призовава гражданите, които станат свидетели на нерегламентирано изхвърляне на строителни отпадъци от страна на фирмите, които санират жилищните блокове, да сигнализират в общинската администрация. На нарушителите ще бъдат налагани глоби, предупреждават от общината.