Пресконференция по проект „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности /“Твоят час“/ проведе Регионално управление на образованието София-регион на 30.11.2017 г. в Център за подготовка на ученици за олимпиади в столицата. 


Пресконференцията бе открита от Началника на Регионалното управление на образованието София-регион и регионален координатор по проекта г-жа Росица Иванова. Пред присъстващите медии експертите Полина Димитрова и Вергиния Йорданова оповестиха резултатите и постигнатите цели от проект „Твоят час“ за изминалата учебна 2016/2017 година. 


Основната цел на проекта е да повиши потенциала на учениците за успешно завършване на средното образование чрез допълване и надграждане на техните знания и умения, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище. Това се осъществява чрез сформирането на групи за преодоляване на обучителин затруднения и групи по интереси. 


91 училища от Софийска област са се включили в проекта от началото, което представлява 90% от всички училища в областта, като 8 от тях са начални, 48 - основни, 16 - средни училища, 3 са профилирани гимназии и 16 са професионалните гимназии. Чрез групите за преодоляване на обучителните затруднения се работи за отстраняване на пропуските в знанията на учениците, а чрез групите по интереси се повишава мотивацията им да останат в училище и да се развиват като личности, благодарение на интересите и способностите им.


Най-голям брой групи за преодоляване на обучителни затруднения са сформирани в СУ „Д-р Петър Берон“ – гр. Костинброд – 17 групи, в ОУ „Св. СВ. Кирил и Методий“ – гр. Ихтиман – 15 групи и в СУ „Христо Ботев“ – гр. Ихтиман  - 14 групи.


Най-голям брой групи по интереси са сформирани в СУ „Христо Ясенов“ – гр. Етрополе - 29 групи и НПГ по КТС – гр. Правец – 23 групи.


На пресконференцията лични впечатления от работата по проекта през изминалата учебна година споделиха г-жа Камелия Асенова – директор на НУ „Станислав Доспевски“, Самоков, и г-жа Десислава Найденова – директор на ПГ „Тодор Пеев“ - Етрополе. 


Експертите от РУО София-регион отговориха на поставените въпроси от медиите, а г-жа Стела Стоянова, експерт по публичност и информиране по проект „Твоят час“ от Министерството на образованието и науката, обеща да информира ръководителя на екипа за поставените от присъстващите директори на училища от областта проблеми, свързани със своевременното финансиране и администрирането на проекта, с цел тяхното преодоляване през настоящата учебна година.


Пресконференцията завърши с демонстрация на група по интереси „Фризьорство и козметика за животни“ към ПГВМСС „Св. Георги Победоносец“ в Костинброд с ръководител д-р Симеон Симеонов. Учениците демонстрираха наученото до момента пред г-н Светослав Иванов -  директор на Професионалната гимназия, и г-жа Росица Иванова – началник на РУО София-регион.