„ЕЛАЦИТЕ-МЕД” АД
Набира документи на кандидати за свободно работно място за длъжността:
Рецепционист
Комплекс „Етрополия“-гр. Етрополе


Изисквания към кандидатите:
Средно или Висше образование в сферата на туризма;
Професионален опит в областта на туризма;
Отлично владеене на английски език. Втори чужд език ще се счита за предимство;
Отлични комуникационни умения;
Много добри компютърни умения - Microsoft Office – Excel, Word. Работата със специализиран хотелски софтуер, се счита за предимство;
Организираност, позитивност и умения за работа я екип.
Необходими документи за кандидатстване:
Автобиография на български език с актуална снимка;
Копие от диплома за висше образование;
Мотивационно писмо;
Препоръки от предишни работодатели, ако има такива.


Месторабота: Комплекс „Етрополия“, гр. Етрополе
Ако проявите интерес и отговаряте на изискванията, моля изпратете Вашите документи на адрес: с. Мирково 2086, Софийска област, „Елаците–Мед” АД, Отдел „Подбор персонал, обучения и квалификация“ или на е-mail: jobs@ellatzite-med.com до 31.12.2017 г.


Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени за провеждане на тест и интервю.


Предоставените от Вас данни са лични и попадат под специалната защита по смисъла на ЗЗЛД. Фирмата се задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма, освен за целите на настоящия подбор.