На 31.10.2017 г. приключи срокът за плащане на данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства.


От днес 06.12.2017 г. са обявени юридическите лица с просрочени задължения за текущата година за местни данъци и такси към 30.11.2017г. Списъците могат да бъдат видяни на страницата на Община Ботевград, секция "Мести данъци и такси" - ТУК.


Възможно е да има разлика между посочената в списъка сума и актуалното задължение, тъй като междувременно продължава да се начислява лихва за просрочени задължения, съгласно ЗЛДТДДВ.


Предстои публикуване на и на списъци с физически лица - длъжници на общината.


От Дирекция МДТ предупреждават, че ако задълженията не бъдат внесени до края на календарната година, ще се пристъпи към принудителни действия по събирането им.


В списъците не са включени задълженията за по-стари периоди, а само за 2017г.


Актуална справка за задълженията може да се направи от всяко физическо (по ЕГН) и юридическо (по ЕИК) лице на сайта на Община Ботевград - www.botevgrad.bg.


Дирекция „Местни данъци и такси” продължава да е с работно време от 8.30 часа до 17.30 часа, без прекъсване.


В кметствата на селата Врачеш, Трудовец, Скравена, Литаково и Новачене също може да се заплащат данък недвижим имот, данък върху превозните средства и такса битови отпадъци целогодишно, в рамките на тяхното работно време. В посочените села е изградена връзка с базата данни на Дирекция МДТ и има възможност за заплащане на данъци и такси за притежавани недвижими имоти във всички населени места от общината.