На 14 декември  се проведе церемония по връчване на Годишните награди за социални иновации – 2017 г. Събитието се организира от Министерство на труда и социалната политика за трета поредна година.
Основната цел на форума е да бъдат насърчени социалните иновации в подкрепа на социалната икономика и социалното предприемачество и да се повишат видимостта и ролята на социалните предприятия.
Заместник-министър Султанка Петрова връчи ОТЛИЧИЕ на ,,МИР-И” ЕООД – гр.Етрополе за осигуряване на заетост на лица с увреждания и реализация на възможностите им.