В анкетно проучване сред посетители на община Ботевград са взели участие 223 човека на възраст между 19 и 79 г. Те са отговорили  на 20 въпроса, свързани с начина на пътуване, оценка на туристическите ресурси на територията на общината – природни и антропогенни, оценка на местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечение, както и спортни и други обекти и специализирани събития, мотивация и цели на посещение, най- забележителното преживяване, последният въпрос е насочен към социално-демографската характеристика на участниците. 


Анкетните карти са разпространявани онлайн, на туристически сайтове и персонално от членовете на екипа и доброволците, участващи в проучването, както и чрез анкетьори предимно на територията на София като основен туристически пазар в периода 10.07.2017г. - 20.08.2017г.


Резултатите показват, че община Ботевград се посещава предимно от столичани – близо 70 на сто, следвани от 14,6 на сто живущи в радиус на 300 км, за който районът на Ботевград е кръстопътен, 12,7 на сто са жители на близките населени места. 


На един от въпросите – „Какво видяхте, посетихте или преживяхте в Община Ботевград по време на последното си пътуване?”,  най-голям брой анкетирани са акцентирали върху посещенията и преживяванията при приятели и роднини – 76 от анкетираните или общо 36.2%. 32.4% са проявили интерес към съхранената природа,  а 27.6% - към селската среда. Значително по-малко популярни са музеите, реките и езерата - 15-16%. Тези резултати показват, че перспектива за развитие имат предимно селския, приключенския и екотуризма. По-малко популярни са историческите, археологическите и архитектурните обекти, смятани от местните жители за по-атрактивни. 


Сред забележителностите най-популярна е Часовниковата кула, символ на града - 82.3%, следвана от Историческия музей – 38.2%, Врачешкия манастир “Св. Четиридесет мъченици” - 31.7%. 


Обобщените резултати на въпроса „Какво Ви разочарова” поставят на първо място липсата на указателни табели, затворени туристически обекти; лошите условия на материалната база и хотелското обслужване; обслужващата инфраструктура; роми и просяци; зле поддържани обществени площи и мръсни улици; лоши пътища; излетия бетон и загрозяване на Боженишки урвич; скъпия автобус София-Ботевград; занемарени забележителности; лошо обслужване и липса на информация; объркващо при изходите от града; лошото обслужване в заведенията и хотела; липсата на развлечения; липса на маркирани маршрути; лоши пътища и лоша инфраструктура; трудно ориентиране; нелюбезни хора. Има и отговори, че посетителите са останали доволни, дори възхитени, както и че са имали предварителна нагласа и очаквания, които са били оправдани. 


96.4% от анкетираните биха посетили Ботевград отново. 60% от тях биха го направили заради природата, 32.4% заради забавленията, 31.8% заради хората. Последното е логично, тъй като най-много пътувания са свързани с посещения на роднини и приятели. 10.6% са посочили заради храната, а 5.3% заради обслужването. Всички останали отговори са под 5%.


„Кое според вас беше най-забележително по време на престоя ви?” - на този въпрос отново отговорите се концентрират върху красивата природа и панорамните гледки, пикник, релаксация. Няколко отговора са свързани с Боженица и Боженишки урвич, както и с катерачните скали край селото. Отговорите, посочили красивата природа, се допълват от селската среда и спокойствието, а също така и атмосферата на града. Срещите, забавленията и разходките с приятели също преобладават сред отговорите. Те се допълват с отговори, насочени към семейните традиции, сватба, домашна лютеница. Няколко отговора са свързани с посещение на манастирите, паметник-костницата на ботевите четници и разходка в центъра на града. Има няколко отговора, свързани с посещението на спортни събития и преживявания.


Анкетата е проведена във връзка с проучване на туристическия потенциал, условията и възможностите за развитие на туризма в Община Ботевград. В продължение на шест месеца екип от експерти в туризма и хабилитирани преподаватели изготвиха Ситуационен анализ на туристическата среда в Община Ботевград, проведоха анкетни проучвания и анализираха резултатите от тях, 12 срещи със сформираните работни групи с активно участие на представители от местната общност, 12 срещи с фокус групи. В две срещи бяха обсъдени възможностите за сътрудничество с представители на съседните общини. В резултат на извършените проучвания бяха изготвени Комуникационна стратегия за позиционирането на Община Ботевград като туристическа дестинация и финален доклад с препоръки за развитието на туризма в общината, които бяха представени в средата на този месец  в библиотека „Иван Вазов“ Ботевград.


С финалният доклад, анкетните проучвания, в които участват посетители на общината и местни жители, конкретни предложения за съвместни туристически продукти със съседни общини, предложения, направени от местната общност, с изготвената вече Комуникационна стратегия за развитие на туризма в община Ботевград и Ситуационния анализ на туристическата среда - може да се запознаете подробно ТУК