Кметът на Община Ботевград – Иван Гавалюгов, е изпратил писмо до народните представители на 26 мажоритарен избирателен район – София област, в което им отправя покана за работна среща в общината. Писмото гласи: 


ДО


НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ 26 МИР: 


г-жа Албена НАЙДЕНОВА - от парламентарната група на ПП ВОЛЯ


г-н Валентин МИЛУШЕВ - от парламентарната група на ПП ГЕРБ


г-н Васил ЦВЕТКОВ - от парламентарната група на ПП ГЕРБ


г-н Иван ЧЕНЧЕВ - от парламентарната група на БСП ЗА БЪЛГАРИЯ


г-н Лало КИРИЛОВ - от парламентарната група на БСП ЗА БЪЛГАРИЯ


г-н Мартин ТИНЧЕВ - от парламентарната група на ПП ГЕРБ


г-н Радослав СТОЙЧЕВ - от парламентарната група на БСП ЗА БЪЛГАРИЯ


г-н Явор НОТЕВ - от парламентарната група на ОБЕДИНЕНИ ПАТРИОТИ


УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, 


Във връзка с реализацията на важни за Община Ботевград инвестиционни проекти, планирани за предстоящата 2018-а година, Ви каня на работна среща, на която да обсъдим възможните варианти за осигуряване на необходимото национално и/или европейско финансиране. 


Вярвам във Вашето отговорно отношение, загриженост и съпричастност към проблемите на гражданите на нашата община и съм убеден във Вашата готовност и възможност да окажете необходимото съдействие за осигуряване на финансови средства за изпълнение на значимите за Община Ботевград инфраструктурни проекти, с успешната реализация на които ще се подобри жизнената среда и качеството на живот на местното население. 


Каня Ви на работна среща в заседателната зала в сградата Община Ботевград на 09.01.2018 г. (вторник) от 11:00 ч. 


Предварително благодаря за отзивчивостта и присъствието Ви!