Общественото обсъждане на Бюджет 2018 на Община Ботевград се проведе тази вечер. Кметът Иван Гавалюгов със задоволство отбеляза сериозния интерес от страна на граждани. В зала 14 на общинската администрация, където се състоя обсъждането, имаше и правостоящи. 


Кметът обяви, че в определения срок са постъпили писмени предложения от граждани за няколкостотин хиляди лева. Те ще бъдат обсъдени и ако някое от тях бъде включено, друго ще бъде изключено от бюджета. Това уточни Иван Гавалюгов.  “Сами разбирате, че проблемите на общината не са един-два и изискват немалко средства. Въпросът е на приоритизиране на проблемите и осигуряване на финансиране за тяхното решаване“, подчерта той.


Иван Гавалюгов направи разяснения по приходната и разходната част на проекто-бюджета, както и по плана за капиталови разходи и включените в него за изпълнение обекти по населени места, и техниката, която се предвижда да бъде закупена за нуждите на ВиК Бебреш. 


Първоначално публикувания на страницата на общината проекто-бюджет е претърпял несъществени промени, стана ясно в хода на обсъждането.


Размерът на планираните собствени приходи за настоящата година е 9 726 400 лева, обяви кметът. Той наблегна на това, че е заложен висок процент на събираемост от местни данъци. “Тенденцията, за щастие, е към повишаване на събираемостта. Надявам се, че все повече граждани осъзнават необходимостта и отговорността да си плащат редовно и системно данъците. За съжаление не от всички. Надявам се, че с нашата работа ще успеем да убедим тази съществена част от местното населението, че техните средства се харчат целесъобразно и разумно“, подчерта кметът.


От държавния бюджет се очакват приходи в размер на 15 592 488 лв. Общата субсидия е 12 414 000 лева за делегирани от държавата дейности. Общата изравнителна субсидия е 1 963 200 лева. За зимно поддържане – 282 100 лв., целевата субсидия за капиталови разходи е 932 300 лв. и е непроменена от няколко години.


Разпределението на разхдите по функции бе представено в графичен вид. Думата за мнения и предложения бе дадена на присъстващите. От тази възможност пръв се възползва архиерейският наместник отец Борис. Той попита дали в бюджета са предвидени средства за църквите в общината. Иван Гавалюгов отговори, че общината е поела ангажимент за осигуряване на средства за ремонт на църквата в Гурково и на параклиса в манастира “Свети Николай“ в Скравена. Той съобщи, че Елисавета Митушева, която е член на настоятелството при манастира “Рождество на Пресвета Богородица“ в Зелин, е внесла писмено предложение за отпускане на 15 000 за изграждане на нова камбанария в обителта. 


В отговор на кмета на село Трудовец – Веселин Драганов, Иван Гавалюгов обясни, че до него не веднъж е достигнало искане от живеещи в махала “Манастирица“ за изграждане на канализация. Според  Драганов във въпросния участък канализация не може да бъде изградена, тъй като денивелацията била голяма и тръбата трябвало да върви отгоре, над улицата. Живеещи в махала “Манастирица“ обаче бяха категорични, че не могат повече без канализация.


Жители на Скравена споделиха, че от 20 години чакат за канализация на ул. “Изгрев“. 


Живеещи на ул. “Зелинград“ в Ботевград се оплакаха от пропадналите на места тротоари от двете страни на улицата.


Мъж, живеещ в блок 15 на ЖК “Саранск“, попита кога ще започне санирането на блока. Кметът отговори, че документите са внесени в областната администрация за сключване за договор, но това не се случва, защото няма предвидени средства в държавния бюджет. “Условието е най-напред да бъдат реализирани всичките 22 блока по Националната програма, първи етап“, уточни той. 


Местна гражданка предложи да се предвидят средства за обезопасяване на детските площадки в квартал “Саранск“, да се помисли за създаване на паркова среда за отдих в квартала. Също така тя изтъкна необходимостта от достъпна среда за хора с увреждания.  


Друг проблем, поставен по време на обсъждането, бе за подмяна на водопровод на ул. “Стефан Стамболов“, от трафопоста до ул.“Сан Стефано“, който често аварира, за асфалтиране на този участък и изграждане на тротоари.   


Допълнително финансиране за закупуване на нови книги и абонамент за вестници и списания, поискаха от градската библиотека “Иван Вазов“. 


Общинският съветник Дамян Маринов попита дали в бюджета са заложени средства за нови паркоместа, за започналата вече подмяна на автобусни спирки и за предпазни съоръжения покрай коритото на Стара река в центъра на Ботевград. Кметът обясни, че е изготвен проект за паркоместа в ЖК “Васил Левски“ и за реализирането му са предвидени средства в бюджета за тази година. “Оглеждаме за подходящи терени за паркоместа, но те трябва да са за сметка на зелени площи. Затова този въпрос е труден и деликатен“, допълни Иван Гавалюгов. 


“Поети са ангажименти за подмяна на автобусни спирки в някои от селата, а що се отнася до предпазните съоръжения – такива ще бъдат монтирани на всички пресечки, перпендикулярни на коритото на Стара река“, отговори кметът. 


Окончателната финансова рамка на общинския бюджет за тази година ще бъде утвърдена от Общинския съвет.


Бюджетът може да бъде актуализиран през цялата година, стига общината да разполага с финансов ресурс за реализиране на направените предложения.