От 23 януари започва пето /юбилейно/ издание на Национален литературен конкурс “Стамен Панчев“. Тази година към организаторите, положили началото -  Община Ботевград, Дружество “Орханиец“ и Сдружение на литературните творци от Община Ботевград “Стамен Панчев“, със своята помощ се присъединяват Литературен клуб “Стамен Панчев“,  Народно читалище “Христо Ботев 1884“, “Общинска читалищна библиотека “Иван Вазов“ и  Исторически музей – Ботевград. 


Целта на конкурса е да стимулира и насърчава творческите заложби на подрастващите и да им предостави възможност за индивидуална изява.


Творбите на участниците в тазгодишното издание ще се оценяват от петчленно жури, в състава на което ще влязат представители на организаторите. Председателството ще бъде поверено отново на проф. Михаил Неделчев - литературен критик, културолог, публицист и есеист. 


Победителите в отделните категории и възрастови групи ще получат парични награди и специално изработени стъклени плакети, на които ще бъдат гравирани имената им. Наградите са осигурени от Стамен Банковски – правнук на поета Стамен Панчев.


И тази година Община Ботевград и Дружество „Орханиец” ще присъдят специална награда - за творба, вдъхновена от живота и творчеството на видния ботевградчанин. 


Награда е предвидена и за най-добре представил се местен автор в конкурса. Тя ще бъде предоставена от Сдружение на литературните творци „Стамен Панчев”. 


Литературен клуб “Стамен Панчев“ също е подготвил награда. По избор на членовете на клуба творбите на трима местни участници ще намерят място в юбилейния сборник, който организацията подготвя за печат.


А ето и регламента на V Национален литературен конкурс „Стамен Панчев”


Конкурсът  ще се проведе под патронажа на Райна Панчева – внучка на поета Стамен Панчев, и  Стамен Банковски – Панчев – негов правнук.


Цели


Конкурсът е предназначен за ученици от V до XII клас от цялата страна. Той цели да мотивира развитието на творческото въображение и талант у подрастващите в областта на словесното изкуство; да съхранява и утвърждава най-важните човешки ценности – родолюбие, човечност, доброта, взаимно уважение, признателност, патриотизъм, етническа толерантност, отговорност; да популяризира постиженията в областта на литературата на най-младите нейни почитатели в България и да активира създаването на творчески контакти между тях.


Тема на конкурса: Аз, ние и другите.


Важно уточнение: Темата не е задължителна. Тя е препоръчителна само за участниците от втора възрастова група / ученици от IX до XII клас / и не се отнася за категория “Поезия“. 


Присъдена ще бъде и една СПЕЦИАЛНА НАГРАДА за творба, посветена на Стамен Панчев.


Регламент:


- конкурсът е в два раздела: за стихотворение и разказ или есе


- възрастови ограничения: право на участие имат средношколци от цялата страна в две възрастови групи:


         - от V до VIII клас


         - от IX до XII клас


- всеки кандидат може да участва с до две творби – по една за двата раздела, като разказът или есето не трябва да надвишават 3 печатни страници; 


- творбите трябва да са непубликувани /отнася се и за интернет публикации/ и да не са участвали в други литературни конкурси;


- творбите трябва да са написани съобразно нормите на книжовния български език;


 Награди:  


- За всяка възрастова група – и в двата раздела /стихотворение и разказ или есе/, ще бъдат определени по три награди, общо 12. Освен парични награди, победителите ще получат и специални плакети за участието си.


 - Извън горепосочените, ще бъде връчена и една Специална награда от Община Ботевград и дружество “Орханиец“. Тя е предвидена за творба, посветена на личността или делото на Стамен Панчев – бащата, учителя, общественика, „поета с цигулката” и изобщо  - Човека!


-Сдружение на литературните творци “Стамен Панчев“ ще връчи парична награда и грамота на най-добре представил се местен автор.


-Литературен клуб “Стамен Панчев“ ще включи, по своя преценка, три творби на местни автори в юбилейния си сборник. 


- Участниците, класирани от 4 до 10 място, ще получат грамоти и книги.


Срокове:


 - Конкурсните творби ще се приемат до 5 март /включително/ 2018 година на адрес:


 stamen.panchev@abv.bg


- в писмото всеки участник трябва да напише само личните си данни: име, презиме, фамилия, точен адрес, тел. за връзка и името на училището си, както и в коя възрастова група и в кой/кои раздели ще участва;


- самите творбите трябва да бъдат написани в отделен файл (документ на Word, .doc, .rtf, .txt), който да се прикрепи към писмото.


Това се налага, защото конкурсът е анонимен. Творбите ще бъдат засекретени и ще бъдат подадени на журито без личните данни на участниците.


- Церемонията по награждаването на победителите в конкурса ще се състои на 24 март 2018 г. в малкия салон на читалище “Христо Ботев 1884“ - Ботевград


За въпроси и информация, свързани с конкурса: stamen.panchev@abv.bg, тел. 0889 53 53 97 и 0888 859485.