КМЕТЪТ НА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: ЗАВЪРШИХМЕ 2017 ГОДИНА БЕЗ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, А ПРЕЗ 2018 ПРОДЪЛЖАВАМЕ АКТИВНО ДА РАБОТИМ ЗА НАДГРАЖДАНЕ НА ПОСТИГНАТОТО


Г-н Димитров, как приключи изминалата 2017 г. за Община Етрополе?
Изминалата година беше много динамична за мен и моя екип. Уверявам ви, че не пестихме усилията си, работихме много, посрещахме с отговорност всички трудности, като мобилизирахме своите усилия за утвърждаване на политика на активно търсене на законови действия и механизми за изпълнение на Управленската програма на Кмета на Общината.
Завършихме 2017 година без задължения, а през 2018 ще продължим да работим за подобряване на обществената инфраструктура и осигуряване на по-добра жизнена среда.
Община Етрополе е с 92,6% изпълнение на приходите към 31.12.2017 г. Министерство на финансите публикува данните за финансовото състояние на общините за първото тримесечие на 2017 г., а данните показаха, че Община Етрополе е на 14-то място в България и на първо място в Софийска област за добро финансово състояние. Успяхме да запазим тенденцията до края на годината, а това ни носи удовлетворение.


С какво може да се похвалите?
В предизборната кампания аз и моя екип поставихме като главна цел подобряване на социалната  политика в Община Етрополе. Ежеседмично провеждаме срещи с граждани по различни проблеми и работим в посока на тяхното разрешаване. Майките получават допълнителни еднократни помощи при раждане на първо, второ и трето дете. Детските градини са безплатни, млечната кухня и храната в училищата  също. Стараем се да помагаме на тежко болни и хора с проблеми от Общината, като отпускаме финансови помощи с решение на ОбС- Етрополе. Целогодишно поддържаме и подкрепяме Дома за стари хора, Център за социална интеграция и рехабилитация, Център за обществена подкрепа и пенсионерките клубове. 
През 2017 г. продължиха дейностите по изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Приключихме строително-монтажните дейности на 6 сгради. Очаква се през 2018 г. да бъдат завършени още две. Община Етрополе е на едно от челните места за брой финансирани обекти по програмата в Софийска област.
Отделихме средства за текущи ремонти на сгради общинска собственост и благоустрояване на населените места, което осезаемо подобри облика на нашата Община през изминалата година.
Здравеопазването също е един от главните приоритети на ръководството на Общината, но какво е качествено здравеопазване без добра материална база? Сградата на Медицинския център в Етрополе, от който се възползват потребители не само от нашата община, не предлагаше благоприятни условия за ползвателите й. Установи се, че ремонтни дейности не са извършвани от 37 години. През 2017 г. отпуснахме 60 000 лв., с които се подобри състоянието й. На МБАЛ „Проф. Д-р Александър Герчев” – Етрополе отпуснахме 220 000 лв. допълнителна субсидия за подпомагане дейността на болницата.
През изминалата година подобрихме работата на Общинска администрация – Етрополе, като внедрихме нова система за управление на информацията. По този начин улеснихме работата на служителите, повишихме качеството на работа с гражданите и намалихме административната тежест. Община Етрополе вече има обновена и модерна интернет страница,която предлага много по-достъпна информация и удобства за гражданите.


Вече е ясен бюджетът на Община Етрополе за 2018 година. Как бихте го определили?
Да, през януари приехме бюджета на Община Етрополе, който е 12 543 028 лв., с 1 000 000 лв. повече средства в държавните дейности, което идва от увеличаването на стандартите в делегираните от държавата дейности.
Във функция образование средствата са 700 000 лв. повече, отколкото през 2017 год. В местните дейности увеличението е с 500 000 лв. Акцентите в бюджет 2018 са в образование, здравеопазване, социална политика, култура и спорт. Смея да кажа, че той е максимално реалистичен и смятам, че намерихме най-разумния начин, по който тези средства са разпределени в разходната част.


Предвиждате ли увеличение, ако да-с колко, на местните данъци и такси?
Няма да има промяна в данъците и таксите и през  2018 година. Радвам се, че заради изключителната коректност във взаимоотношенията ни с нашите съграждани и справедливата и балансирана данъчна политика на Общината постигаме една висока събираемост  от 92,6% процента общ приход за 2017 година.


Кои са най-големите проекти, които реализирате в момента или предстои да бъдат реализирани в Етрополе  и селата през 2018 година?
Продължаваме усърдна работа по програмата за енергийна ефективност. На територия на Общината имаме общо 30 сдружения на собствениците, някои от тях все още очакват одобрение за финансиране по програмата, а каквото зависи от нас ще бъде свършено, за да го получат. Предстои ни подписване на договор с Национален Доверителен Еко Фонд  за реализиране на проекти за енергийна ефективност за седем общински сгради. Това са сградата на Общината, училището и общежитието на професионалната гимназия, сградата на детската ясла, училището и стола на ОУ „Христо Ботев” – Етрополе и една административна сграда в центъра на града. 
Наболяла тема е тази, която засяга водата и водопроводната мрежа. Към Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда имаме одобрен проект за „Реконструкция на участъци от главни канализационни клонове на територията на Община Етрополе“ на стойност 2 014 221,20 лв., с който се надяваме да отстраним някои от проблемите.
На  100 лица в неравностойно положение, самотно живеещи възрастни хора с ниски доходи, лица с увреждания и лица от уязвими групи от Общината ще продължим да осигуряваме безплатна топла храна на обяд по проект  „Осигуряване на топъл обяд - 2016 на територията на община Етрополе“ до края на 2019 година. 
По проект „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване към Домашен социален патронаж, гр. Етрополе – алтернатива за достоен и независим живот“ на стойност 499 992 лв. работим до края на 2018, вместо до края на 2017, защото сключихме  Споразумение с Агенция социално подпомагане за целево осигуряване на средства за развиване на услуги в домашна среда за хора с увреждане и хора над 65 г., което влиза в сила от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г. и е на стойност 11 556,00 лв. месечно.


Колко средства ще бъдат инвестирани за ремонт на уличната мрежа и за капиталови разходи в отделните населени места?
В бюджета през 2018 година сме предвидили 60 000 лв. за изкърпване на уличната мрежа, 20 000 лв. за чакълиране. В процес на оценка е проектът по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.,“ като ще бъдат реабилитирани следните участъци от общинската пътна мрежа:


Етрополе - с. Горунака
Джурово - Етрополе - Малък Искър- Брусен - Черни дел
Етрополе - Златица - Бойковец
Етрополе - Язовира
Етрополе - Рибарица


Как се справя Община Етрополе със снегопочистването?
Снегопочистването се осъществява своевременно, полагат се инертни материали и се стараем да отговорим на високите очаквания на гражданите. Община Етрополе има сключен договор с фирма от 01.11.2017 год., която отговаря за поддръжката.  При последните снегове нямаме проблеми с достъпността, електрозахранването, всички автобуси се движеха по график, а детските заведения работят нормално. За зимна поддръжка Община Етрополе разполага със 160 000 лв. целева субсидия.


На какво ще разчита най-вече Община Етрополе през 2018 г.?
През тази година ще положим усилия заедно с депутатите от 26 многомандатен район, за да се обърне внимание на отсечките Правец – Етрополе и Етрополе – Златица и да бъдат ремонтирани. 
Община Етрополе ще кандидатства по втора покана за набиране на проектни предложения по Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020 с проектно предложение „Реконструкция и рехабилитация на централен градски площад „9 септември –II етап“ .
Не на последно място по важност имаме има нужда от пречиствателна станция за питейни води. Подали сме искане до Министерство на регионалното развитие и благоустройството за отпускане на средства целево финансиране в размер на 145 000 лв. без ДДС за изготвяне на прединвестиционно проучване и идеен инвестиционен проект за рехабилитацията на Пречиствателна станция за питейни води „Етрополе”. Надяваме се в най-скоро време етрополци да пият и използват по-чиста и качествена вода.
През новата 2018 г. предизвикателствата са много и още повече сериозни и смятам, че те ще бъдат амбиция за мен и моя екип да покажем, че голяма част от тях могат да бъдат осъществени.
Източник: Община Етрополе