Бившият директор на дирекция „Бюро по труда” Владимир Атанасов ще обжалва пред съда заповедта за неговото уволнение. „Започнал съм вече тази процедура. С всички цивилизовани и законни начини и средства ще защитя името си, авторитета си и резултатите, които съм постигнал” - това заяви Атанасов по време на днешната среща с местните медии, на която той оповести и подробности по казуса с крайната дисциплинарна мярка, която му бе наложена.  


Атаките срещу Владимир Атанасов започват през лятото на миналата година. Според него те са предприети с една единствена цел – да се освободи директорското място за конкретно лице. „Беше ми подсказвано, че е добре да се оттегля самостоятелно, защото имало налични компромати, които можело да се използват срещу мен и които щели да очернят името ми, и да сринат имиджа ми в региона, в който работя и живея. Не обърнах внимание на тези думи, защото не намерих за необходимо да се защитавам за нещо, което знам, че не съществува”, сподели бившият директор на Бюрото по труда. 


На 2 ноември 2017 год., когато е в отпуск, Атанасов е извикан в Агенцията по заетостта, където му предлагат два варианта – да приеме преназначение на по-ниска длъжност или да напусне доброволно. Той категорично отказва, в резултат на което повече от час и половина е принуден да чака в Агенцията, за да му бъдат връчени конкретните обвинения под формата на пет въпроса, по които трябва да даде съответните обяснения. Резултатът от тази първа атака идва много по-късно, и той е заповед за наказание. 


„Ако наистина съм имал нарушения, защо първо се започва с предлагане на възможност за преназначение. Какво излиза на практика – хем си лош, хем ти предлагат да останеш?!, коментира Владимир Атанасов. -Тогава разбрах, че информацията, която бях получил, че ще бъда освободен от работа, се оказа вярна”, допълни той. 


Провокативните подсещания към Атанасов, че е най-добре да си подаде оставката, продължават, но и те срещат отпор от негова страна. Агенцията по заетостта отвръща с множество проверки в своята структура в Ботевград. Част от протоколите с резултатите от тях обаче до ден днешен не са предоставени на директора на Бюрото по труда, въпреки че той не веднъж поставя този въпрос пред ръководството на Агенцията. 


На 29 декември 2017 год. на Владимир Атанасов е наложено дисциплинарно наказание, което той обжалва в съда. На 7 февруари 2018 год. - ден преди неговото уволнение, правораздавателният орган отменя заповедта. 


Също на 29 декември на Атанасов се връчва и втора заповед за нови обвинения – 14 на брой, по които той трябва да представи писмени обяснения в срок до 2 януари 2018 год. – първия работен ден след Нова година. Вместо да празнува със семейството си той пише обяснения, за да спази краткия срок, който му е поставен. 


Още в същия ден, но след като внася обясненията, му се обажда директорът на Регионалната служба по заетост, за да се извини, че не са се съобразили с празничните дни. Тя му съобщава, че срокът ще бъде удължен и му предлага да си оттегли обясненията, ако иска да направи корекции по тях. Владимир Атанасов обаче отказва.


Следва втора заповед за наказание, от която произтича крайната дисциплинарна мярка – уволнение на директора, под чието ръководство дирекция „Бюро по труда” – Ботевград получава високи оценки – над средните в системата, за своята дейност през първите три тримесечия на 2017 год. Освен това през юни същата година Дирекцията е посетена и оценена високо от работна група на Европейската комисия. Посещението е свързано с оценяване на напредъка в реформирането на Агенцията по заетостта за изминалите две години. 


По повод високите оценки в доклада на работната група, към директора на Бюро по труда – Ботевград и неговите колеги, представили дейността на Дирекцията, е отправена благодарност от директора на Регионалната служба по заетост – Полина Маринова, и от ръководството на Агенцията.


„Само след няколко месеца същата г-жа ме изкара неработещ служител. Това е интересна съпоставка, но тя е факт”, коментира Владимир Атанасов.


Бившият директор на Бюрото по труда посочи като изключително смущаващ ще един факт – резултатите, които Бюрото е постигнало като цяло през миналата година, в определена част са били подменени от оценяващия ръководител -  в случая от директора на Регионалната служба по заетост. 


„Отправих възражения, но никой не им обърна внимание. Най-вероятно поради това, че те не бяха изгодни за задвижената вече процедура по моето уволнение. Това ми дава основание да направя за себе си заключението, че в Агенцията по заетостта няма чуваемост. Обективизмът за мен е поставен под съмнение, след като цифрите в моя атестационен отчет, изчислени по методика, заложена от Агенцията, са подменени, коментира още Владимир Атанасов. -Всичко това завършва с една интересна случка. Преди няколко дни някой от ръководителите в системата е издал устно разпореждане бившият директор на Бюрото по труда да няма достъп до Дирекцията. Какво мога да направя, влизайки там – ще открадна документи или ще подменя такива, или ще уязвя някого?! Говорим за европейски ценности, говорим за цивилизован начин на поведение и на работа в 21 век, говорим, че сме пълноправен член на Европейския съюз, в момента неговото председателство е поето от България, та в този ред на мисли – на едни гражданин на цивилизована държава се забранява достъп до публична държавна институция. Давам си сметка, че понякога безсилието се компенсира именно със силата на властта”, допълни бившият директор на Бюро по труда – Ботевград. 


Владимир Атанасов бе уволнен на 8 февруари. По негови думи, в заповедта липсва конкретика за каквито и да било сериозни нарушения и злоупотреби. Като причини се посочват, че е нарушил служебните си задължения при осъществяване на контрол върху служителите на Дирекцията, не се е съобразявал със задължения от длъжностната си характеристика, което е довело до бездействие с виновно нарушаване на тези задължения, нанесени са вредни последици за държавната служба, изразяващи се в бездействие по няколко нормативни документа, влошени са предоставените услуги на клиентите на Дирекцията. Обвинен е още, че е знаел за своите задължения като директор, но умишлено не ги е изпълнявал. 


„Никъде не е упоменато, че имам злоупотреби, било то финансови или някакви други. Считам, че проблемите не са свързани с моите професионални качества, не са и поради липса на резултати. Както казах в началото, преследвана е съвсем друга цел - физическо освобождаване на работното място, за да бъде назначен друг човек. Нямам претенции, че мога да бъде вечен, но това не е цивилизованият път, по който трябва да се направи една смяна”, каза в заключение Владимир Атанасов.   


Botevgrad.com ще продължи да следи случващото се по казуса с уволнението на директора на Бюрото по труда. Изпратили сме и писмено запитване до ръководството на Агенцията по заетостта, а дали оттам ще отговорят своевременно на поставените въпроси - предстои да разберем.