ОП „Обредни дейности“напомна, че: Предварителното запазване на гробни места е забранено


Съгласно Наредбата за гробищния парк безвъзмездното ползване на гробно място е срочно и изтича в края на 8-та година от извършване на погребението. Правото на ползване може да бъде продължено за срок от 10 години или за вечни времена. Таксата за откупуване на гробно място за 10 години е 50 лева, а за вечни времена - 150 лева.


Fт общинското предприятие „Обредни дейности“ напомнят още, че в района на гробищния парк се забранява влизането с превозни средства, освен ако те не обслужват хора с увреждания, болни и немощни.


Забранено е въвеждането на кучета и други животни. Приготвянето на циментови разтвори по алеите, струпването на строителни отпадъци и стари демонтирани паметници не може да се извършва без разрешение от ОП „Обредни дейности“. Изхвърлянето на хранителни и други отпадъци, увехнали цветя, венци и треви се извършва само на определените за целта места.


Абсолютно забранено е паленето на огън. Наследниците на починалия или откупилите гробните места са длъжни да ги почистват. Гробните места, за които не са плащани такси за ползване и не се почистват, се предоставят за други погребения - напомнят от ОП „Обредни дейности“.