В ОУ „Отец Паисий“ - Врачеш днес се проведе Ден на отворените врати. Гостите имаха възможност да наблюдават учебните занятия, да се докоснат до богатата извънкласна дейност, просторната материална база и да усетят резултатите от ползотворното сътрудничество между учители, ученици и родители.


Сериозна беше подготовката на участниците и техните ръководители от групите по български език и литература и клубовете, създадени по проект „Образованието – основна част от интеграцията“ - бенефициент Сдружение „Разнообразни и равни“. В обособените кътове за четене учениците  демонстрираха способностите си да четат изразително и споделиха с гостите на училището постиженията и преживяванията си, свързани с проектните дейности. Със сценка „Приятели“ се акцентира върху артистичните заложби на участниците от пети клас. 


В изложбата на дейности по проект „Стените говорят за литература“ са представени анотации на прочетени произведения от учениците от шести и седми клас по български език и литература. 


Двата клуба „Изкуства и традиционни занаяти“ подредиха кът със собственоръчно изработени мартеници, художествени произведения и кулинарни изкушения. Клубовете по етническа култура  представиха изработени носии и календар с празници, свързани с различните етноси.


Празнична програма бяха подготвили участниците в клубовете по проект „Твоят час“ - „С песни и танци ръка за ръка“ и „Пеем и танцуваме заедно“. Всеки от седемте клуба, работещи по този проект, представи дейността си чрез изработени нагледни материали. Кулинарна изложба „От извора на баба“ подредиха клубовете „Здрави и силни“ и „Успяваме заедно“. Тематични табла, показващи постиженията в областта на спорта и интереса на участниците към различните видове спорт,  подготвиха клубовете „Млади шампиони“ и „Движението е здраве“ с помощта на техните ръководители. Клуб „Да съхраним българското“ представи творчество по темите „България – от векове за векове“ и „Врачеш – обичам те, мое мило село“.


В деня на отворените врати активно се включиха децата от групите за целодневно обучение, подготвителната група и техните учители. Те наблегнаха на теми, свързани с пролетните празници, противодействието на агресията, разделното събиране на отпадъци, здравословното хранене.  Показаха изработени макети на исторически обекти в България.


Разнообразните прояви на този ден, който се превърна в празник за посетителите, учениците и учителите, позволи на участниците да се забавляват и да се уверят, че в училище е важно, както да се учи задълбочено, така и да  се разкриват и развиват интересите, уменията и талантите. 


Специални гости на в Деня на отворените врати бяха Марин Бончовски - кмет на село Врачеш, г-жа Ташева – директор на ДГ „Детелина“, със своя екип и децата от подготвителната група, представители на Обществени съвет - Ботевград, които са от Врачеш, много родители, съобщават от ръководството на ОУ "Отец Паисий".