Учениците от 7 „б“ клас на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Ботевград, с класен ръководител Даниела Бориславова, изнесоха днес открит урок на тема „Земетресението като природно бедствие“. Занятието се състоя във физкултурния салон на училището. То започна с теоретична част за начин на поведение и действие при земетресение и за оказване на първа долекарска помощ на пострадали при това природно бедствие, подготвена от Рая Томова.


Голям интерес предизвика практическата част на днешния урок. Тя включваше оказване на долекарска помощ на трима пострадали - със счупен крак, със счупена ръка и кървяща рана на главата. Откритият урок завърши с оспорвана надпревара между момчета и момичета, съобщават от училището. 


Гости на открития урок бяха ученици от 5, 6 и 7 клас, както и техните ръководители. На проявата присъстваха още Нина Дюлгерска - директор на ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", и Мариана Тодорова - педагогически съветник в училището.