Системата за прием на първокласници отново предизвика остър дебат в Общинския съвет. Тя не бе приета на днешната извънредна сесия. Преди гласуването на дневния ред председателят на Общинския съвет Любомир Лилов предложи докладната записка да отпадне, като се мотивира че в много общини системите са приети със заповед на кмета. Лилов съобщи пред съветниците, че днес е провел разговор с началника на Регионално управление по образование – София регион Росица Иванова, от който е станало ясно, че „няма законов документ, който да задължава Общинския съвет да приеме разработената Система”. Общинският съветник Петя Кочкова също се изказа, че кметът може да си издаде заповед  с прилежащите райони към трите основни училища в Ботевград. 


В отговор Иван Гавалюгов се обърна към общинските съветници, че няма нищо против да му бъде вменено да издаде заповед. „Казвам го най-отговорно. Знам, че нося отговорност пред хората, които са ме избрали, и пред всички жители на община Ботевград, така че изобщо не ме притеснява как приетата от комисията Система за прием на първокласници да бъде материализирана чрез издаване на заповед от моя страна. Според мен въпросът е изключително дискусионен и подхожда на Общински съвет – Ботевград, а и е редно, Системата да бъде подложена на обсъждане и приета, категоричен бе той. - Но ако имате някакви притеснения, защото усещам притеснения у някои да поемат отговорност, а се криете зад колективната безотговорност на Общински съвет – Ботевград – това си е Ваше право”, добави кметът. Той посочи градове, в които именно Общинските съвети са приели Система за прием на първокласници. 


С "компетентно" изказване по темата се включи Георги Георгиев. Според него, „дошло е време да се каже на нЕкои каква е истинската причина – учителите във всички училища, даже директорите трябва да правят така, че да си дигнат имиджа на училището.”


Тихомир Найденов подчерта, че е нелогично от дневния ред да отпадне докладната с предложената Система, още повече, че тя е изготвена от комисия, определена от Общинския съвет.  „Това наистина е бягане от отговорност от страна на общинските съветници, за да не кажат своето мнение за това как би трябвало да се случат нещата. Считам, че предложеният вариант на Система е добър, съобразен с Наредба №10 на МОН”, аргументира се съветникът. Той предложи да бъде предоставена думата на присъстващите родители и учители в залата за последни изказвания по Системата, след което тя да бъде подложена на гласуване”. Найденов напомни, че и миналата година Общинският съвет е отправил препоръка какъв брой паралелки за първи да бъдат разкрити във всяко едно основно училище в Ботевград, но въпреки това директорите не са се съобразили. 


След изказването на съветника на гласуване бе подложено предложението на Лилов за отпадане на докладната от дневния ред, но то не събра достатъчен брой гласове.  Дебатът по Системата продължи.  


Кметът Иван Гавалюгов ясно заяви, че ако не се стигне до балансирано разпределение на първокласниците в училищата, отново в ОУ „Васил Левски” ще има изцяло ромски паралелки. „Това означава, че положението ще остане непроменено. Няма нужда да обяснявам моите аргументи, излагал съм ги многократно, но според мен това не работи в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план в интерес на жителите на общината. Законодателят е решил, че не трябва да има такива училища, че трябва да има балансиран прием, специално има изменения във въпросната Наредба 10, които предстоят да бъдат обнародвани”, посочи той. 


„Ако продължава да има небалансиран прием, по съвет на експерти от Министерството на образованието и по предложение на немалко родители, ще подложим на сериозно обществено обсъждане възможността за сливане на двете училища”, допълни кметът Гавалюгов.  


Петя Кочкова, както тя се изрази, възприе изказването на Иван Гавалюгов като заплаха. В отговор съветничката заяви още, че такова сливане няма да се случи не защото тя не го иска, а защото институциите няма да позволят да има едно училище в четири сгради.


Заканително прозвучаха думите на Кочкова, че ще отмени плануваните ремонти на санитарни помещения и ще ги пренасочи към обособяване на нови класни стаи, но няма да позволи сливането да се случи, с което влезе в противоречие сама със себе си. „На проверяващите училище “Вапцаров“ ще представи база, която ще може да приеме достатъчен брой ученици, и то ще могат да учат на една смяна през 2021 год.“, допълни тя. 


По отнешение на Системата, Петя Кочкова заяви, че вече е направила публично изявление, което е заснето и излъчено, че ще разкрие четири паралелки за първи клас. “Но аз не съм човек, който днес говори едно, а утре - друго. Ще направя прием, който съм заявила, че ще бъде четири паралелки. Ако се появят повече заявления в училище и ние не сме изпълнили тези желания, тогава ще напиша писма, че в училище “Вапцаров“ са постъпили 200 заявления. Ние сме изпълнили изискванията на толкова, моля посъветвайте ни как да се реши въпросът. Това ще бъде процедурата, която аз ще приложа“, заяви още тя. 


Тихомир Найденов попита ако в ОУ „Н. Й. Вапцаров” се запишат повече първокласници, отколкото е капацитетът на училището – по какъв критерии ще се приемат децата при условие, че Системата не бъде приета. 


"Критерият е един единствен, където реши родителят. А училищата да работят така, че всички да бъдат конкурентни", изцепи се Георги Георгиев.


„Какво искате да кажете, г-н Георгиев, че учителите в ОУ „Васил Левски” не работят?”, попита Найденов, но преждеговорящият така и не направи уточнение.  


Филип Филипов, които също поиска думата по темата, каза: „Не можем да издигнем стена между нас и хората от ромския етнос. Проблем има и неговото решение трябва да започне. Нека покажем, че мислим за бъдещето на този град и да сложим началото. Отлагайки във времето този проблем, ние все повече го задълбочаваме.”. 


Конкретно предложение по Системата направи Илин Черняшки – бул. „Цар Освободител” да стане прилежащ към ОУ „Н. Й. Вапцаров”. То  бе подкрепено от съветниците. 


Системата за прием на първокласници обаче не бе приета. Тя събра 12 гласа „за”, 1 „против” и 11 „въздържал се”.


До изказвания на родители и учители така и не се стигна. Те напуснаха залата веднага след гласуването. Излизайки, жена от ромския етнос – Йорданка Маринова – бивш служител в отдела по интеграция на етносите по време на предишното управление на общината, заяви: „И ние си тръгваме, усетихме, че не сме желани…”.