Анорексия невроза и булимия невроза са разстройства на психиката, които са свързани с нереалистични представи за храненето и телесното тегло. Анорексия нервоза е сериозно, потенциално животозастрашаващо хранително разстройство, което се характеризира с това, че човек се подлага на гладуване и постига значима загуба на тегло. Булимия нервоза е сериозно, потенциално животозастрашаващо хранително нарушение, което се характеризира с цикъл на безконтролно преяждане и компенсаторни поведения като самопредизвикано повръщане, извършено, за да се отменят или компенсират ефектите на преяждането. Двете заболявания са свързани със симптоми на депресия и промени в социалното адаптиране. Много по-често са засегнати момичета в пубертета, както и млади жени с артистични професии, манекени. Мъжете боледуват в пъти по-рядко. 60 000 души у нас страдат от хранителни разстройства, сочи неофициалната статистика. Над 200 000 случая на анорексия и булимия у нас, са регистрирани за последните две години. 90% от тях са при момичета между 12 и 18 г.  Анонимно социологическо изследване сред учениците между 13 и 19 години през миналата година показва, че 5% от девойките са с анорексия. Изследването е представително за София. В същото време е трудно да бъдат обхванати тези пациенти, тъй като голяма част от тях крият своето страдание. Това е основателна причината да се провежда  превенция на риска от хранителни разстройства сред юношите и девойките. Засегнатите  често отказват да приемат, че има някакъв проблем, а подценяването му може да се окаже фатално. Срамът от заболяването или смущение и нерешителност да се потърси специализирана помощ - е честа причина за отхвърляне на диагнозата. 


Двете хранителни разстройства са лечими болести, стига да се предприемат адекватни мерки: високоинтензивна програма за лечение на тежки хранителни разстройства, базирана на когнитивно-поведенческата психотерапия. В България пациентите с поднормено тегло се лекуват в болница и реално няма все още адекватна доболнична помощ за тях. Заболяванията показват един от най-високите проценти смъртност, спрямо всички останали психично-здравни състояния.  


Здравните специалисти акцентират върху необходимостта обществото, младежите, родителите и възрастните, страдащи от това нарушение,  да преодолеят стигмата на хранителните  разстройства. Поощряването на хората към прекалено отслабване може да стане наказуемо във Франция. Депутатите от френския парламент са гласували поправка в закона за публичното здраве, която предвижда глоба от 10 хиляди евро и до една година затвор за тези лица и организации, които насърчават диети, водещи до опасност за здравето и живота на хората.


Предстояща цел на държавите, членуващи в ЕС, е приеманенето на общовалидни законодателни санкционни мерки, срещу „подстрекателите“ на практикуване на диети, причиняващи хранителни разстройства.