На 7 април група ученици от СУ „Христо Ясенов“, с ръководители Петя Цекова, Ралица Василева и Наталия Дочева посетихме  25 -ти Международен Великденски фестивал в Босилеград. Там представихме техниката за рисуване на етрополските плескани яйца и оставихме яйца, направени за изложбата.
В този фестивал участват ученици от Сърбия, България, Румъния, Гърция, Русия, Македония,Украйна и др. Ясеновци проведоха обучение на местни деца, как да си направят етрополски плескани яйца.
В Босилеград още в самото начало се поднесохме цветя на паметника на Васил Левски, който се намира на центъра на града. Всичко заедно посетихме български манастир от епохата на Възраждането и старинна еко ферма, високо в планината.
Навсякъде учениците бяха посрещнати много сърдечно и гостоприемно, като усетиха истински български дух и любов към България сред местната българска общност. От Босилеград си тръгнаха всички с нови приятели и обещания  за бъдещи срещи.
Ния Пенкова, 11-г клас
СУ "Христо Ясенов"