На 12 април Кметът на Община Етрополе Димитър Димитров подписа договор заедно с Министъра на околната среда и водите Нено Димов и кметовете на Ботевград и Правец за проект за изграждане  на  компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци.
Целта на проекта за изграждане  на  компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци е да се намали количеството депонирани битови отпадъци чрез осигуряване на допълнителен капацитет за предварително третиране. Компостиращата инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими битови отпадъци е с капацитет 2700 тона годишно и ще обслужва 32 500 жители от територията на общините Ботевград, Етрополе и Правец. Инсталацията за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци е с капацитет до 8700 тона годишно и ще обслужва 48 500 жители. Общият размер на инвестицията е близо 9,6 млн. лв. Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ осигурява безвъзмездна финансова помощ в размер на 7,2 млн. лв. Срокът за изпълнение на проекта е 30 месеца.
Социално-икономическите ползи от изпълнението на проекта са насочени към подобряване качеството на околната среда и предоставяне на нов тип услуга за управление на отпадъците за жителите на трите общини.
Текст и снимки: от Общината – без редакторска намеса