Конкурсът се осъществява по инициатива на Съвета на децата към Държавната агенция за закрила на детето в рамките на инициативите за 01 юни – Международния ден на детето. Това съобщи Виктория Иванова от Ботевград. През 2016 година тя бе избрана за представител на децата от Софийска област в Съвета на децата, а впоследствие стана секретар на Съвета. Тази година Виктория освобождава мястото, тъй като е абитуриентка. Новият представител на Софийска област ще бъде избран чрез процедура, която е в ход.


А ето и подробности за регламента на конкурса: 


На своето последно заседание за 2017 год. Съветът на децата предложи различни инициативи за популяризиране на правата на децата и приобщаване на повече деца към каузите на Съвета. Едно от предложенията им бе организиране на конкурс за лого на националния детски консултативен орган.


Целта на конкурса е широк кръг от деца да се запознаят с дейността на Съвета на децата и да визуализират по най-добрия начин неговата същност и роля в живота на младите хора в страната.


Конкурсът се организира от Държавната агенция за закрила на детето, идеята е на Съвета на децата.


Надпреварата се провежда в периода: 17 април – 17 май 2018г. Обявяването на наградите ще стане по в рамките на Седмица на детето /28 май – 3 юни 2018 г./


В конкурса могат да участват деца и ученици до 18 г. Всяко дете има право да участва с едно предложение.


Рисунките трябва да са с размер блок 4 /формат А 4/ или размер 35/50 см. Няма ограничения относно техниката и жанра на творбите. Могат да бъдат изработени с моливи, пастели, флумастери, водни или маслени бои и др.


Графичните творби трябва да са с размери максимум 5 МВ и в png формат .


Рисунката или графичната творба задължително се придружават с талон, който съдържа информация за творбата и данни за обратна връзка: трите имена и възрастта на детето/ученика; име на родител/лице, полагащо грижи за детето; населено място, в което детето живее; адрес за кореспонденция;


телефон за връзка с детето и с родителя/лицето, полагащо грижи за детето/преподавателя;


електронен адрес на детето и родителя/лицето, полагащо грижи за детето/преподавателя;


декларация от родител, че е съгласен творбата на детето му да бъде използвани единствено в кампании/материали на Съвета на децата и на ДАЗД.


Творби без гореизброените данни няма да бъдат допускани до участие в конкурса. Крайният срок за получаване на творбите е 17 май 2018 г. Те трябва да се изпращат на адрес: Държавна агенция за закрила на детето, София, 1051, ул. „Триадица” № 2 или по електронна поща: sacp@sacp.government.bg.


Творбите, с които децата участват в конкурса, не се връщат на авторите.


Победителите от конкурса се уведомяват по телефон/електронна поща или с писмо на посочения за кореспонденция адрес и се оповестяват чрез интернет страницата на Държавната агенция за закрила на детето – www. sacp.government.bg.


Подборът и класирането на творбите се осъществява от жури, в състава на което, по покана на председателя на Държавната агенция за закрила на детето, ще бъдат включени деца от Съвета на децата към ДАЗД и представители на изкуството, психолози и експерти.


Критерии за оценка: основен – интерпретация на темата /идеен замисъл и яснота на посланието/; креативност и оригиналност на творбата; универсалност на посланието.


Авторът на избраното лого ще получи грамота и предметна награда.


С творбите на участниците могат да се организират изложби. Организаторите си запазват правата да фотографират, филмират, записват и разпространяват получените творби на участниците, без да заплащат права и обезщетения за това.


За информация тел.: 02/933 90 65.


Съветът на децата е консултативен орган към председателя на ДАЗД, в който членове са представители на всички административни области, както и на деца от уязвими групи.