По повод Европейската седмица на имунизациите, която се провежда в периода 23-29 април, Регионална здравна инспекция – София област предостави материал, който публикуваме: 


Европейският регион на Световната здравна организация(СЗО) отбелязва Европейската седмица на имунизациите (ЕСИ). Тази инициатива има за цел да насочи вниманието към обществото за осъзнаване важността на имунизацията за човешкото здраве и благополучие, както и да се акцентира върху мотото за 2018 г. „Ваксинацията като лично право и споделена отговорност“, а също и да помогне в попълването на пропуските при ваксиниране, както и да поддържа  обществения интерес към имунизациите.


Всяка година Европейския Съюз подкрепя официално инициативата ЕСИ с  ключовите послания: 


-Имунизацията спасява живот;


-Правото на имунизация е основно право на всяко дете, но то не винаги е достижимо;


-Взривовете от заразни болести представляват заплаха за общественото здраве; 


-Заразните болести все още са смъртоносни, но те могат да бъдат контролирани чрез имунизации и премахнати;


-Имунизацията е най-ефективното във финансово отношение съвременно достижение на медицинската наука; 


-Достигането до специфични целеви групи при имунизирането е основната цел на ЕСИ;  


-„Ваксините действат“ – осъзнаване необходимостта  и ползите от имунизирането на всеки един етап от живота;


-Имунизирането е индивидуално право и споделена отговорност.


През настоящия XXI век всяко дете има правото да живее без опасността от заразни болести, от които може да се предпази чрез ваксиниране. Имунизациите са една от най-рентабилните налични здравни интервенции, които спасяват ежегодно милиони хора от заболяване, инвалидизиране и смърт. Добре функциониращите имунизационни системи са от особено значение за реализиране на една от целите на ООН за хилядолетието –  намаляване на детската смъртност. Отчитайки водещата роля на ваксините и имунизациите в намаляване на детската смъртност, Световната Здравна Организация (СЗО) съвместно с УНИЦЕФ изпълнява Глобална Имунизационна Стратегия,  която включва повишаване на  имунизационния обхват чрез насочване на общественото внимание към важността на имунизациите и организиране на различни активности сред рискови групи от населението.


Имунизациите трябва да се превърнат в рутинен и непрекъснат процес, защото само тогава ползата от тях е не само за отделния индивид, предпазен от опасно заразно заболяване, а и за цялото общество.


Ангажираността на всеки родител към здравето на собственото му дете и компетентността на медицинската общественост по проблемите на имунопрофилактиката са от основно значение за поддържане на достатъчно високо имунизационно покритие при всички ваксинопредотвратими заболявания, включени в Националния имунизационен календар. 


Обществото не бива да забравя, че липсата на тежки заразни заболявания се дължи именно на мащабно прилаганата имунопрофилактика през последните 50 и повече години. Всяко снижаване в имунизационния обхват води неминуемо до възникването на заболявания.


Тежки заболявания като дифтерия, тетанус, коклюш, полиомиелит (детски паралич) не се срещат днес благодарение на ваксините. Следването на Националния имунизационен календар е от основно значение за поддържане на добро имунизационно покритие срещу тези заболявания.


РЗИ – Софийска област апелира към всички родители, ако не си спомнят дали детето им има всички необходими според възрастта си ваксини, да се обърнат към личния лекар за справка.