Завеждащият хирургичното отделение в частната болница във Враца – д-р Кюкчийски, е дал съгласие, че ще оглави хирургичното отделение в МБАЛ Ботевград. В края на май той ще започне работа в местната болница. Това сподели с общинските съветници изпълняващият длъжността “управител“ на МБАЛ Ботевград д-р Пламен Китанов.  


На днешното заседание, когато на дневен бе докладната за провеждане на конкурс за управител на МБАЛ, д-р Китанов информира съветниците още, че д-р Шуманов и д-р Русинов са се върнали на робата в ботевградската болница. В лечебното заведение е започнал работа и нов нефролог, който също идва от Враца. 


“В резултат на проведени разговори с лекарите от доболничната помощ и спешна помощ, изключително рядко, само когато нямаме компетентност да окажем съответната помощ, се транспортират пациенти за лечение в София. Натовареността на отделенията в момента е между 70 и 95%. Лошото е, че тази национална здравна карта, която предстои да се гласува, взима за база натовареността за предходните три години, а за местната болница тя е била между 50 и 60%, което означава, че леглата в болницата трябва да станат с 20 по-малко. Никой не ни ги маха, а ще се плаща за 20 легла по-малко. Все още всичко е само на теория, но предстои обсъждане“, обясни д-р Китанов. Той уведоми съветниците, че вследствие на разговорите, които е провел, лимитът на болницата ще бъдат вдигнат в разумни граници.


Преди да бъде дадена думата на д-р Китанов, съветниците подкрепиха докладната за провеждане на конкурс за управител на МБАЛ Ботевград. Те утвърдиха състав на комисията, която ще проведе конкурса и ще извърши класирането на кандидатите за длъжността. В нея влизат: зам.-кметът Борис Борисов /председател на комисията/, Мария Христова – юрист в общината /секретар на комисията/, членове д-р Веселка Златева, д-р Людмил Петров, и представител на Регионална здравна инспекция. 


Конкурсът ще се проведе в края на юни. На редовното заседание през юли комисията ще внесе предложение в Общинския съвет за утвърждаване на кандидата, класиран на първо място.