Общо 90 дванадесетокласника от двете гимназии в Етрополе чуха последния звънец на своите училища на 15-ти юни тази година.
От СУ „Христо Ясенов” те са 59, като 12 зрелостници са от 12-а клас с класен ръководител Цветана Спасова, 28 от 12 б-в клас на Леонора Микова и 19 от 12-г клас с класен ръководител и Петя Георгиева.
В ПГ „Тодор Пеев” зрелостниците са 31, като от 12-а са 15 с класен ръководител Соня Димитрова и 16 в 12-б с класен ръководител Цеца Николова.
И в двете училища тържествата на 15 септември преминаха по утвърдените за всяко едно от тях правила с приповдигнато настроение тържественост. 
Официални гости на тържеството в СУ „Христо Ясенов” бяха Димитър Димитров – Кмет на Община Етрополе, Марин Маринов – председател на Общински съвет – Етрополе, заместник-кметовете на Община Етрополе Росица Христова и Стефан Борисов, г-жа Росица Иванова – началник отдел „Социална политика, спорт и туризъм“ и г-н Димитър Хаджиев – общински съветник.
В ПГ „Тодор Пеев” бяха Димитър Димитров – кмет на Община Етрополе, заместник-кмета Росица Христова, Мариана Драганска – секретар на Общината, Росица Иванова – началник-отдел „Социална политика, спорт и туризъм“ и Даринка Петкова – началник- отдел „Управление на общинска собственост, икономическо развитие и жилищна политика“.
Завършващите двете училища ще се разделят окончателно със своите училища и учителите след Държавните зрелостни изпити след няколко дни и като получат дипломите си.
На добър част, млади хора!